Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

-Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa  

OBAVIJEST ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 12.05.2020.

Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u periodu od 21:00, 12/05/2020.g.     do 05:00, 13/05/2020.g., će biti zatvorene sljedeće ulice: Kadić Mahala, Varoška, Siniše Mlinarevića, Reufa Huseinagića, Ibrahima Kapetanovića, dio 6. aprila, dio 7. bataljona,  Titova, dio Josipa Šibera, ...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 13/05/2020

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 13/05/2020   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u periodu od 21:30, 13/05/2020.g.     do 05:00, 14/05/2020.g., će biti zatvorene sljedeće ulice: Šehida, Nenavište, Gradina, Hadžiefendijina, Narodnog fronta, Hazna, Mustafe...

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“d.d. GRADAČAC   Broj:02-1573/19 Datum, 05.12.2019.godine   Na osnovu čl. 6.,7. i 8. Pravilnika o radu JP „Komunalac“ d.d. Gradačac, broj: 01/1-24-2/18-NO od 22.02.2018.godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine...

Obavijest za korisnike vodosnabdijevanja

Poštovani Obzirom na posljednjih nekoliko vrlo loših godina u hidrološkom smislu odnosno nedostatku padavina, nivo vode na gradskom izvorištu Okanovići snižen je za oko 3,5 m od aprila 2016 godine do danas. U posljednja dva mjeseca...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 22.05.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u sljedećim danima će biti zatvorene ulice prema spisku u nastavku: od 23:00 (petak, 22.05.2020.g.)     do 05:00 (subota, 23.05.2020.g.), Šehida,...

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“d.d. GRADAČAC   Broj:02-29/19 Datum, 07.01.2019.godine   Na osnovu čl. 6.,7. i 8. Pravilnika o radu JP „Komunalac“ d.d. Gradačac, broj: 01/1-24-2/18-NO od 22.02.2018.godine i Odluke o potrebi zasnivanja ugovora o radu sa novim radnicima br.02-28/19 od 07.01.2019. godine,...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 14/05/2020

Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u periodu od 22:00, 14/05/2020.g.     do 05:00, 15/05/2020.g., će biti zatvorene sljedeće ulice: Požaričkih branilaca, Kikići, Željeznička, Požarička, Diren, 6. bataljona, Bosanskih gazija, Udarnička, Čelikovača, Gradačačkih brigada, 16. Muslimanske brigade, dio Raifa...

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

-Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa (otvoriti ovdje)  

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 15.05.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u sljedećim danima će biti zatvorene ulice prema spisku u nastavku: od 22:00 (petak, 15.05.2020.g.)     do 05:00 (subota, 16.05.2020.g.), Kadić...

Predložene objave