RASPORED ULICA PO CJEVOVODIMA VODOSNABDIJEVANJA

RASPORED ULICA PO CJEVOVODIMA VODOSNABDIJEVANJA   CJEVOVOD VODOSNABDIJEVANJA ULICE Industrijski vod Požaričkih branilaca, Kikići, Željeznička, Požarička, Diren, 6. bataljona, Bosanskih gazija, Udarnička, Sarajevska, Okanovići, Ledenice Visoke zone Žrtava Srebrenice, Esada Taslidžića, Gradačačkih brigada, Branilaca grada, Bagdale, Čelikovača, 1. marta, Šehida, gornji...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja i u skladu sa smanjenom izdašnošću izvorišta i povećanom potrošnjom korisnika prelazimo u drugi stepen redukcija, te će...

OBAVIJEST ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 12.05.2020.

Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u periodu od 21:00, 12/05/2020.g.     do 05:00, 13/05/2020.g., će biti zatvorene sljedeće ulice: Kadić Mahala, Varoška, Siniše Mlinarevića, Reufa Huseinagića, Ibrahima Kapetanovića, dio 6. aprila, dio 7. bataljona,  Titova, dio Josipa Šibera, ...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 13/05/2020

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 13/05/2020   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u periodu od 21:30, 13/05/2020.g.     do 05:00, 14/05/2020.g., će biti zatvorene sljedeće ulice: Šehida, Nenavište, Gradina, Hadžiefendijina, Narodnog fronta, Hazna, Mustafe...

Obavijest o kvaru 23.06.2020.

Poštovani korisnici, zbog kvara na cjevovodu gradskog vodovoda kod "Gradačačkog sajma" jutros od 4 sata bez vode su potrošači u ulicama Sviračka, Hazna, Mustafe Novalića, 1. bataljona, Zlatnih ljiljana i Škorići. Radnici Komunalca su na licu...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 10.06.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja i u skladu sa smanjenom izdašnošću izvorišta i povećanom potrošnjom korisnika prelazimo u drugi stepen redukcija, te će...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 11.06.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja i u skladu sa smanjenom izdašnošću izvorišta i povećanom potrošnjom korisnika prelazimo u drugi stepen redukcija, te će...

REDUKCIJE ZA VIKEND

Poštovani korisnici, redukcije vode u dane vikenda ostaju prema prethodno najavljenim terminima za radne dane. U slučaju povećane potrošnje  vršiti će se zatvaranje industrijskog cjevovoda u terminu 11-16 h, te ponovno zatvaranje od 21 h. Najavljeni...

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“d.d. GRADAČAC   Broj:02-1573/19 Datum, 05.12.2019.godine   Na osnovu čl. 6.,7. i 8. Pravilnika o radu JP „Komunalac“ d.d. Gradačac, broj: 01/1-24-2/18-NO od 22.02.2018.godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA, REDUKCIJE 09.06.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja i u skladu sa smanjenom izdašnošću izvorišta i povećanom potrošnjom korisnika prelazimo u drugi stepen redukcija, te će...

Predložene objave