Prijavni obrazac koji je sastavni dio uredbe o postupku prijema u radni odnos u...

-Prijavni obrazac koji je sastavni dio uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu  

Bankovni računi

                                                      Transakcijski računi:                                                                                               -   Glavni račun: Raiffeisen Bank  d.d. BiH Sarajevo   161-025-00126500-11                                                       -   Računi organizacioni dijelova za redovno poslovanje:               RJ Vodovod i kanalizacoija                                               - NLB Banka d.d. Sarajevo                     132-190-03091109-30                       - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo               199-502-00068031-58 RJ Komunalije                                                         - NLB Banka d.d. Sarajevo                     132-190-03096558-76                       - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo               199-502-00590186-46

Predložene objave