Bankovni računi

                                                      Transakcijski računi:                                                                                               -   Glavni račun: Raiffeisen Bank  d.d. BiH Sarajevo   161-025-00126500-11                                                       -   Računi organizacioni dijelova za redovno poslovanje:               RJ Vodovod i kanalizacoija                                       - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH Sarajevo         154-203-20001308-48   - NLB Banka d.d. Sarajevo                     132-190-03091109-30   - UniCredit Bank d.d. Mostar                   338-600-22000794-70   - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo               199-502-00068031-58 RJ Komunalije                                               - Intesa Sanpaolo Banka d.d....

Predložene objave