OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O RADU NA DANE PRAZNIKA

Obaviještavamo korisnike usluge odvoza smeća da JP "Komunalac" dd Gradačacneće raditi u dane praznika 01. i 02.05.2024. godine ali će poslijepraznika odvući otpad koji ne bude odvežen u dane praznika 01. i02.2024....

JAVNA LICITACIJA

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. GRADAČAC Broj:02/1-563/24 Datum,09.04.2024.godine Na osnovu Odluke v.d.direktora o prodaji stalnih-amortizovanih sredstava koja nisu...

Raspored odvoza smeća u dane Bajramskih praznika

JP”Komunalac” dd G r a d a č a c Broj:02/1-545/24 Datum:08.04.2024. godine                                     Predmet: Obavijest

O B A V J E Š T E NJ E O SAZIVANJU...

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. GRADAČAC Broj: 01/1-13/24-NO Datum: 26.03.2024.godine   Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 81/15 i 75/21),  člana 44. i 66.  Statuta  Javnog preduzeća “Komunalac“ d.d. Gradačac (broj:...

O B A V I J E S T RADOVI NA DMA ZONSKOM ŠAHTU

Poštovani korisnici zbog planiranih radova na ugradnji sektorskog ventila i zonskog vodomjera za praćenje rada sistema, dana 18.01.2024. (četvrtak) će doći do obustave isporuke vode u periodu 08:00 do 16:00 h. U navedenom periodu će...

JAVNE NABAVKE

Posljednje objave

Više