OBAVJEŠTENJA

Konkurs za izbor i imenovanje direktora JP Komunalac d.d. Gradačac

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. G R A D A Č A C - Nadzorni odbor –   Broj: 01/1-5 /20-NO Datum, 30.01.2020.god.     Na osnovu člana 12.Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Sl.novine FBiH“ broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i člana...

Obavještenje za korisnike usluge odvoza smeća

Obavještavamo korisnike usluge odvoza smeća da su u dane 01. i 02.01.2020. godine (srijeda i četvrtak) neradni dani te da ćemo kućno smeće po rasporedu odvoza odvesti 08. i 09.01.2020. godine (srijeda i četvrtak)...

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“d.d. GRADAČAC   Broj:02-1573/19 Datum, 05.12.2019.godine   Na osnovu čl. 6.,7. i 8. Pravilnika o radu JP „Komunalac“ d.d. Gradačac, broj: 01/1-24-2/18-NO od 22.02.2018.godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine...

Obavještenje o planskim radovima

Poštovani građani, korisnici naših usluga, Obavještavamo vas da će zbog planskih radova održavanja vodovodne mreže na potezu od rezervoara Škorići prema idustrijskoj zoni dana 09.11.2019.godine (subota) u periodu od 7,00 do 19,00 sati doći do prestanka isporuke...

JAVNE NABAVKE

Posljednje objave

Više