OBAVJEŠTENJA

PRENOS KORISNIKA NA REKONSTURISANI CJEVOVOD

  Poštovani korisnici nakon završenih radova na rekonstrukciji cjevovoda u ulici Požaričkih branilac dana 18.05.2022. godine se počinje sa radovima na prenosu korisnika sa starog cjevovoda na novoizgrađeni cjevovod. Postoji mogućnost da će u ulicama...

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU 38. (REDOVNE) SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA “KOMUNALAC” D.D. GRADAČAC

-OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU 38. (REDOVNE) SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" D.D. GRADAČAC  

ODLUKA O NADZORU PROVEDBE ODLUKE O ODVODNJI OTPADNIH VODA

-Odluka o nadzoru provedbe odluke o odvodnji otpadnih voda  

PRENOS KORISNIKA NA REKONSTURISANI CJEVOVOD

Poštovani korisnici nakon završenih radova na rekonstrukciji cjevovoda u ulici Branilaca grada dana 10.05.2022. godine će se vršiti prenos korisnika sa starog cjevovoda na novoizgrađeni cjevovod. Korisnicima u ulicama Branilaca grada i Bagdale će...

O B A V I J E S T (PRENOS KORISNIKA NA REKONSTURISANI CJEVOVOD)

Poštovani korisnici nakon završenih radova na rekonstrukciji cjevovoda u ulici Branilaca grada dana 28.04.2022. godine će se vršiti prenos korisnika sa starog cjevovoda na novoizgrađeni cjevovod. Korisnicima u ulicama Branilaca grada i Bagdale će...

JAVNE NABAVKE

Posljednje objave

Više