OBAVJEŠTENJA

Poziv za dostavu zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

-Poziv za dostavu zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupkubez objave obavještenja  

OBAVIJEST O POČETKU RADOVA VLASNICIMA PODZEMNIH INSTALACIJA

-Obavijest o pocetku radova vlasnicima podzemnih instalacija_T4LOT2_Sarajevska dio1 i Skorici-ind -Obavijest o pocetku radova vlasnicima podzemnih instalacija_T4LOT1_1_ul_Zrtava Srebrenice -Obavijest o pocetku radova vlasnicima podzemnih instalacija_T4LOT1_1_ul_Zrtava Srebrenice_skica  

OBAVIJEST ZAMJENA VENTILA

-Obavijest zamjena ventila  

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

-Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa -Prijavni obrazac koji je sastavni dio uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu

Rekonstrukcija vodovodne mreže

Rekonstrukcija azbest cementnih cijevi,cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže kao jedna od četiri komponente Projekta vodosnabdijevanja Gradačac se odnosi na zamjenu cijevi u dužini od cca 40 km koja je planirana da traje tokom...

JAVNE NABAVKE

Posljednje objave

Više