Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku flokulanta   

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponjuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga asfaltiranja  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga za osiguranje radnika  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga servisiranja kompresora niskog pritiska  

Objave javnih nabavki

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga osiguranja vozila -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda vozila  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga ispitivanja funkcionalnosti bunara  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pumpi niskog pritiska  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku trimera, silika i dijelova za trimere -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cvijeća  

Objava tri odluke komisije za javne nabavke

-Odluka o poništenju popstupka javne nabavke usluga servisiranja pumpi i mješalica na prečistaču otpadnih voda -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vodomjera -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge servisiranja pumpi  

Objave javnih nabavki

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rasutog građevinskog materijala -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hlora i atestiranje boca -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala i dijelova za elektroodržavanje objekata i opreme  

Predložene objave