Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodomjera LOT-1 , vodomjera 3/4 -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku LOT-2 nabavka vodomjera C klase sa radio modulom  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku guma sa vulaknizerskim uslugama  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku rezervnih dijelova za kompresore niskog pritiska  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge revizije  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodovodnog materijala do 2" -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodovodnog materijala preko 2"  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku goriva diesel  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga mikrobiološke analize vode za piće

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga deponovanja komunalnog otpada.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga održavanja i nadogradnje softwera. -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga ćišćenja kancelarijskih prostorija.    

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga za remont i servisiranje pumpi za vodu   -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga servisiranje i remonta pumpi kanalizacije i POV-a  

Predložene objave