Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku koagulanata i flokulanata u toku 2021. godine  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga osiguranja vozila  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda za 2021. godinu  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku asfalta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga deponovanja komunalnog otpada  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku goriva dizel  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga servisiranja i remonta pumpi -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodomjera  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku sezonskog cvijeća  -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga servisiranja putničkih i privrednih vozila -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku materijala i dijelova za...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku guma sa vukanizerskim uslugama  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku hlora i atestiranje boca -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku repariranih i novih tonera -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku higijensko potrošnog materijala -Odluka o...

Predložene objave