Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga izrade studije za predhodnu vodnu saglasnost za gradsku deponiju komunalnog otpada "Višnjik" grada Gradačac  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga osiguranja radnika od nesreće -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga periodičnog zdravstvenog pregleda radnika  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga servisiranja kompresora niskog pritiska na prečistaču -Odluka o izboru najpovolnijeg ponuđača za javnu nabavku rezervnih dijelova za kompresore niskog pritiska  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku koagulanata i flokulanata u toku 2021. godine  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga osiguranja vozila  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda za 2021. godinu  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku asfalta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga deponovanja komunalnog otpada  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku goriva dizel  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga servisiranja i remonta pumpi -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodomjera  

Predložene objave