Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga baždarenja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodomjera B klase -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodomjera C klase sa radiomodulom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kamion za odvoz komunalnog otpada

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku posuda za smeće  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku HTZ opreme. OVDJE.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodomjera LOT-1 , vodomjera 3/4 -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku LOT-2 nabavka vodomjera C klase sa radio modulom  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku guma sa vulaknizerskim uslugama  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku rezervnih dijelova za kompresore niskog pritiska  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge revizije  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodovodnog materijala do 2" -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodovodnog materijala preko 2"  

Predložene objave