Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodomjera  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku HTZ opreme kancelarijskih radnika  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku posuda za smeće  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga servisiranja kompresora niskog pritiska na prečistaču.  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku rezervnih dijelova za komprosore niskog pritiska  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku HTZ opreme  

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

-Odluka o poništenju postupka javne navake dijelova kompresora niskog pritiska  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga osiguranja radnika od nesreće

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku materijala i dijelova za elektroodržavanje objekata i opreme -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske opreme -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga tehničkog...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

-Odluka o poništenju postupka JN  

Predložene objave