Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku opreme za vaganje i asfaltiranje pristupnog platoa za pretovarnu stanicu na deponiji "Višnjik"  

Prijedlog III izmjene i dopune PJN za 2021. godinu

-Prijedlog III izmjene ili dopune PJN za 2021. godinu    

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga izrade studije za predhodnu vodnu saglasnost za gradsku deponiju komunalnog otpada "Višnjik" grada Gradačac  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga osiguranja radnika od nesreće -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga periodičnog zdravstvenog pregleda radnika  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga servisiranja kompresora niskog pritiska na prečistaču -Odluka o izboru najpovolnijeg ponuđača za javnu nabavku rezervnih dijelova za kompresore niskog pritiska  

Prijedlog II izmjene i dopune PJN za 2021. godinu

-Prijedlog II izmjene i dopune PJN za 2021. godinu  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku koagulanata i flokulanata u toku 2021. godine  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga osiguranja vozila  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda za 2021. godinu  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku asfalta

Predložene objave