Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornih vozila

  - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornih vozila  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme  

Objavljene dvije odluke (nabavka stolarije i rasutog građevinskog materijala)

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stolarije - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rasutog građevinskog materijala  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku htz opreme    

Objavljene dvije odluke

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku regulacionog ventila - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge asfaltiranja  

Objavljene 3 odluke

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja i servisiranja teretnih vozila - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vodomjera - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme  

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja  

Objavljenje dvije odluke javnih nabavki

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku autodijelova - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja i servisiranja vozila  

Objavljene 3 odluke

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku posuda za smeće - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za remont i servis pumpi - Odluka o poništenju postupka nabavke vodomjera  

Predložene objave