Objavljene 4 odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenesko potrošnog materijala - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga osiguranja vozila - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga tehničkog pregleda vozila - Odluka o...

Objavljene 3 odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za servisiranje kompresora.. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sezonskog cvijeća... - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za servisiranje PPA,hidrantske mreže i obuka uposlenika..

Predložene objave