Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge revizije finansijskih izvještaja  

Dvije odluke

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za rekonstrukciju i proširenje vodovodne i kanalizacione mreze -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku revizionih okana za proširenje kanalizacione mreže  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje vozila  

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača

- Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača usluga asfaltiranja  

Objava odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Objava o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku posuda za smeće  

Objava dvije odluke

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge za osiguranje radnika od nesreće -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku programa za očitavanje kartica i tahografa  

Objava odluke

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja i servisiranja putničkih vozila    

Objava jedne odluke komisije javnih nabavki

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge transporta sa utovarom odpada    

Objava 4 odluke

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tarupa za održavanje javnih površina -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu servisiranja mašinske opreme za mehanički predtretman na prečistaču -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu servisiranja linije...

Objava dvije odluke

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponjuđača za nabavku trimera, silika i rezervnih dijelova za trimere -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rasutog građevinskog materijala  

Predložene objave