Finansijski izvještaji

Bilans stanja na dan 30.06.2022.

-Bilans uspjeha za period od 01.01.2022. do 30.06.2022.

-Izvještaj o gotovinskim tokovima – direktna metoda od 01.01.2022. do 30.06.2022.