Obavještenje za korisnike usluge odvoza smeća

Obavještavamo korisnike usluge odvoza smeća da su u dane 01. i 02.01.2020. godine (srijeda i četvrtak) neradni dani te da ćemo kućno smeće po rasporedu odvoza odvesti 08. i 09.01.2020. godine (srijeda i četvrtak)...

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“d.d. GRADAČAC   Broj:02-1573/19 Datum, 05.12.2019.godine   Na osnovu čl. 6.,7. i 8. Pravilnika o radu JP „Komunalac“ d.d. Gradačac, broj: 01/1-24-2/18-NO od 22.02.2018.godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine...

Obavještenje o planskim radovima

Poštovani građani, korisnici naših usluga, Obavještavamo vas da će zbog planskih radova održavanja vodovodne mreže na potezu od rezervoara Škorići prema idustrijskoj zoni dana 09.11.2019.godine (subota) u periodu od 7,00 do 19,00 sati doći do prestanka isporuke...

O B A V J E Š T E NJ E O SAZIVANJU...

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. GRADAČAC Broj: 01/1-55-2-A/19-NO Datum: 30.10.2019.godine Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 81/15),  člana 64. i 89.  Statuta  Javnog preduzeća “Komunalac“ d.d. Gradačac (broj: 02/1-2319/09 od...

Obrazci za primanje računa putem elektronske pošte

U prilogu možete skinuti obrazce za primanje računa  putem elektronske pošte, kako za domaćinstva tako i za pravna lica. Popunjene obrazce dostaviti u prostoriju obračunske službe. -Obrazac za elektronsko primajne pošte za domaćinstva -Obrazac za elektronsko...

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“d.d. GRADAČAC  Broj:02-1200/19 Datum, 30.09.2019.godine   Na osnovu čl. 6.,7. i 8. Pravilnika o radu JP „Komunalac“ d.d. Gradačac, broj: 01/1-24-2/18-NO od 22.02.2018.godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine...

Poništenje javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa

-Poništenje javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa  

Obavijest korisnika usluge pijace

Obavještavamo korisnike usluge pijace na malo kojom upravlja JP Komunalac DD ( zelena pijaca i buvljak do nje) da dana 20.09.2019. godine nećemo organizovati pijacu na buvljaku do daljnjeg iz razloga što korisnici te...

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

-Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa (otvoriti ovdje)  

Predložene objave