JAVNA LICITACIJA

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. GRADAČAC Broj:02/1-563/24 Datum,09.04.2024.godine Na osnovu Odluke v.d.direktora o prodaji stalnih-amortizovanih sredstava koja nisu...

Raspored odvoza smeća u dane Bajramskih praznika

JP”Komunalac” dd G r a d a č a c Broj:02/1-545/24 Datum:08.04.2024. godine                                     Predmet: Obavijest

O B A V J E Š T E NJ E O SAZIVANJU...

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. GRADAČAC Broj: 01/1-13/24-NO Datum: 26.03.2024.godine   Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 81/15 i 75/21),  člana 44. i 66.  Statuta  Javnog preduzeća “Komunalac“ d.d. Gradačac (broj:...

O B A V I J E S T RADOVI NA DMA ZONSKOM ŠAHTU

Poštovani korisnici zbog planiranih radova na ugradnji sektorskog ventila i zonskog vodomjera za praćenje rada sistema, dana 18.01.2024. (četvrtak) će doći do obustave isporuke vode u periodu 08:00 do 16:00 h. U navedenom periodu će...

Prekid u vodosnabdijevanju

Poštovani korisnici, zbog prekida napajanja strujom izvorišta Domažić, može doći do prekida vodosnabdijevanja korisnika koji se napajaju sa bazena Humke i Avdići.

O B A V I J E S T RADOVI NA CJEVOVODU

  Poštovani korisnici zbog planiranih radova na cjevovodu dana 28.10.2023. (subota) će doći do obustave isporuke vode u periodu 07:00 do 16:00 h. U navedenom periodu će doći do nestanka vode u sljedećim ulicama: Rezervoar: HUMKE -        16....

JAVNI OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

-Javni oglas tehnički direktor -Prijavni obrazac koji je sastavni dio uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu

JAVNI OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

-Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa  

Obavijest o početku radova UL KADIĆ MAHALA-DIO, UL IBRAHIMA KAPETANOVIĆA-DIO, UL 1.MAJ

-Obavještenje o početku radova_Sekcija IV-ANEX (dio 17)_08.09  

Predložene objave