Molba za racionalnu potrošnju vode

Cijenjeni potrošači, molimo vas za racionalnu potrošnju vode! Usljed nestanka električne energije, nismo u mogućnosti puniti bazene, a i kada dodje potrebo je vremena da se isti napune, zato...

JAVNI OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

-Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa: -Prijavni obrazac koji je sastavni dio uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu

O B A V J E Š T E NJ E O SAZIVANJU 44....

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. GRADAČAC Broj: 01/1-29-7-A/24-NO Datum: 07.06.2024.godine Na osnovu člana...

PRIMOPREDAJA NOVOG VOZILA U JP KOMUNALAC

Simbolično, na Svjetski dan zaštite životne sredine, Javno preduzeće „Komunalac“ d.d. Gradačac je upriličilo primopredaju i puštanje u rad specijalnog vozila za prikupljanje i odvoz razvrstanog komunalnog otpada.  Novim vozilom  se značajno...

KVAR NA CJEVOVODU

Datum: 05.06.2024.Broj: 02/1-825/24 O B A V I J E S T KVAR NA CJEVOVODU Poštovani korisnici zbog kvara na AC...

OBAVJEŠTENJE O RADU NA DANE PRAZNIKA

Obaviještavamo korisnike usluge odvoza smeća da JP "Komunalac" dd Gradačacneće raditi u dane praznika 01. i 02.05.2024. godine ali će poslijepraznika odvući otpad koji ne bude odvežen u dane praznika 01. i02.2024....

JAVNA LICITACIJA

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. GRADAČAC Broj:02/1-563/24 Datum,09.04.2024.godine Na osnovu Odluke v.d.direktora o prodaji stalnih-amortizovanih sredstava koja nisu...

Raspored odvoza smeća u dane Bajramskih praznika

JP”Komunalac” dd G r a d a č a c Broj:02/1-545/24 Datum:08.04.2024. godine                                     Predmet: Obavijest

O B A V J E Š T E NJ E O SAZIVANJU...

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. GRADAČAC Broj: 01/1-13/24-NO Datum: 26.03.2024.godine   Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 81/15 i 75/21),  člana 44. i 66.  Statuta  Javnog preduzeća “Komunalac“ d.d. Gradačac (broj:...

O B A V I J E S T RADOVI NA DMA ZONSKOM ŠAHTU

Poštovani korisnici zbog planiranih radova na ugradnji sektorskog ventila i zonskog vodomjera za praćenje rada sistema, dana 18.01.2024. (četvrtak) će doći do obustave isporuke vode u periodu 08:00 do 16:00 h. U navedenom periodu će...

Predložene objave