Kvar na cjevovodu

Zbog kvara na liniji, kod kružnog toga, jedan dio grada neće imati vode. Završetak popravka kvarova očekuje se u popodnevnim satima. Hvala na razumjevanju.

Dezinfekcija ulica

U sklopu redovnih aktivnosti sinoć su dzenfikovane ulica Josipa Šibera, Sarajevska i Sviračka. Nastavljamo prema rasporedu, koji smo objavili u postu od prije. U prilogu foto.  

Raspored čišćenja, pranja i dezinfekcije ulica

- Raspored čišćenja, pranja i dezinfekcije ulica  

Otkazivanje zelene pijace 27.03.2020.

Obavještavamo sugrađanje da se odlukom štaba CZ Gradačac otkazuje zelena pijaca 27.03.2020.

Obavještenje o očitanju potrošnje vode

  JP Komunalac u cilju praćenja uputa i naredbi Štabova CZ, zaštite radnika i korisnika, neće u tekućem mjesecu vršiti očitanja potrošnje vode. Obračun će se izvršiti akontativnim načinom na bazi prosjeka prethodnih mjeseci potrošnje pojedinačnih...

PREVENTIVNE MJERE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA ZAPOSLENIH

Gradačac 17.03.2020   Br:02-415/20       PREVENTIVNE MJERE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA ZAPOSLENIH   Poštovani zaposlenici, uprava društva je danas 17.03.2020. godine donijela dodatne mjere i pravila ponašanja za smanjenje rizika širenja Corona virusa: -   uvedena je obavezna dnevna dezinfekcija svih radnih...

Radnici javnih preduzeća Komunalac i Parkinzi i građani volonteri su izvršili dezinfekciju javnih površina...

Večeras su uposlenici JKP Komunalac d.d. Gradačac u saradnji s JP Parkinzi d.o.o. Gradačac izvršili dezinfekciju javnih površina u gradu. Zaposlenici gore navedenih firmi imali su podršku i naših sugrađana koji su pomogli da...

Obavještenje korisnicima usluga

U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave i eventualnog prenošenja korona virusa, J.P. "Komunalac" d.d. Gradačac obavještava korisnike komunalnih usluga da od 17.03.2020. godine prijavu kvarova mogu izvršiti putem telefona na broj 035/817-266 i...

Konkurs za izbor i imenovanje direktora JP Komunalac d.d. Gradačac

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. G R A D A Č A C - Nadzorni odbor –   Broj: 01/1-5 /20-NO Datum, 30.01.2020.god.     Na osnovu člana 12.Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Sl.novine FBiH“ broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i člana...

Predložene objave