Bankovni računi

                                                     
Transakcijski računi:                                        
                                                     
  Glavni račun: Raiffeisen Bank  d.d. BiH Sarajevo   161-025-00126500-11
                                                     
  Računi organizacioni dijelova za redovno poslovanje:              
RJ Vodovod i kanalizacoija                                    
       
  NLB Banka d.d. Sarajevo                     132-190-03091109-30
                   
  Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo               199-502-00068031-58
RJ Komunalije                                            
         
  NLB Banka d.d. Sarajevo                     132-190-03096558-76
                   
  Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo               199-502-00590186-46