Bankovni računi

                                                     
Transakcijski računi:                                        
                                                     
  Glavni račun: Raiffeisen Bank  d.d. BiH Sarajevo   161-025-00126500-11
                                                     
  Računi organizacioni dijelova za redovno poslovanje:              
RJ Vodovod i kanalizacoija                                    
  Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH Sarajevo         154-203-20001308-48
  NLB Banka d.d. Sarajevo                     132-190-03091109-30
  UniCredit Bank d.d. Mostar                   338-600-22000794-70
  Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo               199-502-00068031-58
RJ Komunalije                                            
  Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH Sarajevo         154-203-20001309-45
  NLB Banka d.d. Sarajevo                     132-190-03096558-76
  UniCredit Bank d.d. Mostar                   338-600-22000801-49
  Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo               199-502-00590186-46