PLAN UČEŠĆA INTERESNIH GRUPA

 

Projekt vodosnabdijevanja  Gradačac

PLAN UČEŠĆA INTERESNIH GRUPA

(Stakeholder Engagement Plan  – SEP)

Grad Gradačac

Javno preduzeće Komunalac d.d. Gradačac

 

U skladusa SEP –poglavlje 5: Program uključivanja interesnih grupa,tačka 5,4.
Planirani alati informisanja i komunikacije, a s ciljem potpunog ostvarivanja učešća
identificiranih interesnih grupa za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja,
kao  Eksternu interesnu grupu, obavještavamo Vas o slijedećem:

 

RADOVI NA IZRADI  SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA U JUŽNOM DIJELU GRADAČCA

 

Projekt Vodosnabdijevanja finansiran iz  kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj  te grant sredstava Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA EBRD Fond za okolišne i klimatske programe)

 

 Radovi će se odvijati prema planu radova kako je navedeno ispod, a to podrazumijeva da će u narednom periodu na dijelu gdje se izvode radovi dolaziti do povremenog nestanka vode, struje, telefona, obustave saobraćaja, da će zbog izvođenja radova biti na dijelovima gdje se izvode radovi povećane buke i prašine.

Molimo Vas za razumijevanje.

Za sve mjesne aktivnosti vezane za ove radove, molimo da se obratite šefu gradilišta.

 

Plan rada za 11.mjesec na dijelu izgradnje sistema vodosnabdijevanja u južnom dijelu Gradačca :

 

  1. Nastavak radova na dionici Kerep – Jelovče  selo (cjevovod)
  2. Nastavak radova na dionici PS4, raskrsnica Vučkovci – Kerep (cjevovod)

3.Nastavak radova na izgradnji kontrarezervoara KR4 (Zelinja Donja), KR2 (Međiđa Donja)

4.Početak radova na izgradnji cjevovoda (dionica Zelinja Donja KR4 – REG. CESTA R456a)

  1. Nastavak radova na Izvorištu Domažić