Godišnji finansijski izvještaji 31.12.2021

-Bilans stanja na dan 31.12.2021. -Bilans uspjeha za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. -Izvještaj o gotovinskim tokivima - direktna metoda od 01.01.2021. do 31.12.2021. -Izvještaj o radu i poslovanju za 2021. -Balance sheet 31.12.2021. -Income statement 01.01.2021. - 31.12.2021. -Statement...

Godišnji izvještaji za 2020. godinu

-Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. - Vijeće -Bilans uspjeha 31.12.2020. -Bilans stanja 31.12.2020. -Izvještaj o gotovinskim tokovima 31.12.2020. -Audit of Financial Statements at 31 December 2020 -Income statement 31.12.2020. -Balance sheet 31.12.2020. -Statement of cash flows 31.12.2020.    

Ravizorski izvještaji 2018.

-Audit of Financial Statements at 31 December 2018  

Audit of Financial Statements at 31 December 2019.

-Audit of Financial Statements at 31 December 2019.  

Auditor's Report on Financial Statements

-Auditor's Report on Financial Statements  

Finansijski izvještaj za 2019. godinu

-Inkome statement -Balance sheet -Statement of cash flows  

Objave – BALANCE SHEET 2017

  - BALANCE SHEET 2017  

Objave – INCOME STATEMENT 2017

  - INCOME STATEMENT 2017  

Objave – CASH FLOW STATEMENT 2017

  - CASH FLOW STATEMENT 2017  

Predložene objave