Godišnji izvještaji za 2020. godinu

-Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. - Vijeće -Bilans uspjeha 31.12.2020. -Bilans stanja 31.12.2020. -Izvještaj o gotovinskim tokovima 31.12.2020. -Audit of Financial Statements at 31 December 2020 -Income statement 31.12.2020. -Balance sheet 31.12.2020. -Statement of cash flows 31.12.2020.    

Ravizorski izvještaji 2018.

-Audit of Financial Statements at 31 December 2018  

Audit of Financial Statements at 31 December 2019.

-Audit of Financial Statements at 31 December 2019.  

Auditor’s Report on Financial Statements

-Auditor's Report on Financial Statements  

Finansijski izvještaj za 2019. godinu

-Inkome statement -Balance sheet -Statement of cash flows  

Objave – BALANCE SHEET 2017

  - BALANCE SHEET 2017  

Objave – INCOME STATEMENT 2017

  - INCOME STATEMENT 2017  

Objave – CASH FLOW STATEMENT 2017

  - CASH FLOW STATEMENT 2017  

Predložene objave