Nastavak izgradnje sistema južnog vodovoda

U sklopu projekta „Vodosnabdijevanja Gradačca“ danas je  u sali za sjednice Grada Gradačac potpisan ugovor o nastavku realizacije ovog projekta. Ugovor se odnosi na proširenje vodovodnog sistema (područje Zelinje) i izgradnju vodovodnih objekata i distributivne mreže na području južnog dijela grada Gradačca. Završetak radova se očekuje krajem 2020.  a vrijednost istih je oko 4,3 miliona Eura.

Ugovor T2 sastoji se iz dva LOT-a. LOT 1 odnosi se na izgradnju objekata vodosnabdijevanja: Izgradnja komandno-kontrolnog objekta sa opremanjem bunara na izvorištu vode “Domažić”, pumpne stanice: (PS 4); (PS 5); (PS 9); (PS 10) i rezervoari za vodu (WT 2); (WT 4); (WT 5) vrijednosti 1.314.672,11 EUR

LOT 2 odnosi se na izgradnju cjevovoda pod pritiskom i i potisno-distributivnog cjevovoda i distributivne mreže u ukupnoj dužini L = 52.927,54 m vrijednosti 2.984.514,62 EUR

Ugovor je potpisan  između JP Komunalac dd i Konzorcija izvođača  JV “BUK PROMET doo Bijeljina i BALEGEM doo Gradačac” .

Mr. sci Edis Dervišagić je istakao da je ovo jedan od najvećih i najozbiljnijih poslijeratnih ugovora-projekta  koje je Grad Gradačac potpisao i implementirao. Također je dodao da ovim projektom tj. završetkom radova mogućnost na priključenje na potpuno novi sistem vodosnabdivanja dobiti većina naselja u južnom dijelu grada Gradačac a to se odnosi na Vučkovce, Srnice Donje, Srnice Gornje, Biberovo Polje, dio Toka, Kerep, Jelovče Selo, Zelinja Donja, Zelinja Srednja i Međiđe. Sve ove činjenice govore o obimu i značajnu ovog projekta za grad Gradačac.

Direktor EBRD-a za BiH Ian Brown je kazao da je veoma sretan što se nalazi u Gradačcu i da potpisujemo ovako veliki ugovor koji će doprinijeti stanovništvu ovog grada da dobije čistu i pitku vodu.

Izvođači zajedno s predstavnicima Grada Gradačca i direktorom EBRD-a u BiH, gosp. Ian Brown, obišli su dionicu T1/LOT2 južnog Vodovoda čime je obilježen završetak radova na izgradnji južnog sistema vodosnabdijevanja potisno-distributivnog cjevovoda na potezu od izvorišta KKO ( Domažić ) do PS4 (raskrsnica kod Vučkovci –Srnice) u dužini od 4 km. Vrijednost dosadašnjih radova iznosi oko 558.000 EUR a radovi se finansiraju od strane Evropske banke za obnovu i razvoj ( EBRD ).