Polugodišnji izvještaji 2023.

-Bilans stanja na dan 30.06.2023. godine

-Bilans uspjeha za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine

-Izvještaj o gotovinskim tokovima – direktna metoda za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine