O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 26.05.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 26/05/2020   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u periodu od 23:00 (utorak, 26.05.2020.g.)     do 05:00 (srijeda, 27.05.2020.g.), će biti zatvorene sljedeće ulice: Požaričkih branilaca, Kikići, Željeznička, Požarička, Diren,...

OBAVIJEST ZA KORISNIKE VODOSNADBIJEVANJA 25.05.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA   Plan redukcije vodosnabdijevanja za 25.05.2020.   od 23:00 (ponedjeljak, 25.05.2020.g.) do 05:00 (utorak, 26.05.2020.g.),   Ulica Šehida, Nenavište, Gradina, Hadžiefendijina, Narodnog fronta, Hazna, Mustafe Novalića, dio 1.Bataljona, Ahmeta...

Bajram šerif mubarek olsun

Svim pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti želimo sretne Bajramske dane. BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Potpisan aneks na ugovor o proširenje vodovodnog sistema u Gradačcu

U sklopu projekta „Vodosnabdijevanja Gradačca“ danas je potpisan ANEX 2 ugovora vezano na nastavak izgradnje vodosnabdjevanja dionica „Kerep“ – „rezervoar Humke“ (R4). Ova dionica je spoj  vodosnabdjevanja južnog sistema  sa postojećim sistemom vodosnabdjevanja u...

Raspored odvoza smeća u dane Bajramskih praznika

JP”Komunalac” dd G r a d a č a c Broj:02/1-680/20 Datum:21.05.2020. godine   Obaviještavamo korisnike usluge odvoza smeća da ćemo u dane Bajramskih praznika izmjeniti raspored odvoza kućnog smeća tako da ćemo smeće odvoziti dan kasnije i to...

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

-Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa  

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 22.05.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u sljedećim danima će biti zatvorene ulice prema spisku u nastavku: od 23:00 (petak, 22.05.2020.g.)     do 05:00 (subota, 23.05.2020.g.), Šehida,...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 21.05.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 21/05/2020   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u periodu od 22:00, 21/05/2020.g.     do 05:00, 22/05/2020.g., će biti zatvorene sljedeće ulice:   Kadić Mahala, Varoška, Siniše Mlinarevića, Reufa Huseinagića, Ibrahima...

Informacija o sistemu vodosnabdijevanja maj 2020.

Broj:02-672 /20 Datum, 19. 05. 2020. god.     Predmet: Informacija o  sistemu vodosnabdijevanja maj 2020.g.   Na početku eksploatacije izvorišta Okanovići (2001.g.) vodostaji podzemne vode bili su oko 6 metara ispod kote terena a aktivna visina vodonosnog sloja bila...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 20/05/2020

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 20/05/2020   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u periodu od 22:00, 20/05/2020.g.     do 05:00, 21/05/2020.g., će biti zatvorene sljedeće ulice: Požaričkih branilaca, Kikići, Željeznička, Požarička, Diren, 6. bataljona,...

Predložene objave