Invitation For Tenders Single

Project Name: Gradacac Water Supply Project EBRD Project ID: 45810 Country: Bosnia And Herzegovina Client Name: Goverment of Bosnia and Herzegovina ECEPP ID: 13641582 Procurement Exercise Name: Expansion of water supply system (area Rajska) - Construction of water supply facilities and distribution network Procurement Exercise Description: Expansion...

Audit of Financial Statements at 31 December 2019.

-Audit of Financial Statements at 31 December 2019.  

Izvještaji za 2020. godinu

-Izvještaj o gotovinskim tokovima - direktna metoda od 01.01.2020. do 30.06.2020. - BiH -Bilans stanja na dan 30.06.2020. - BiH -Bilans uspjeha za period 01.01.2020. do 30.06.2020. - BiH -Income statement from 01.01.2020. to 30.06.2020. -Balance sheet on...

Auditor’s Report on Financial Statements

-Auditor's Report on Financial Statements  

Invitation For Tenders Single

Invitation For Tenders Single Bosnia And Herzegovina: Leak detection equipment Project Name: Gradacac Water Supply Project EBRD Project ID: 45810 Country: Bosnia And Herzegovina Client Name: Goverment of Bosnia and Herzegovina ECEPP ID: 10552444 Procurement Exercise Name: Leak detection equipment Procurement Exercise Description: Procurement of Leak detection equipment Type...

Invitation for Tenders – Single Stage:

Invitation for Tenders - Single Stage: Bosnia And Herzegovina: Reconstruction of the existing water supply facilities and network in the City of Gradacac (central urban area) Project Name: Gradacac Water Supply Project EBRD Project ID: 45810 Country: Bosnia And Herzegovina Client Name: Goverment...

Invitation for Tenders

Invitation for Tenders - Single Stage:  Bosnia And Herzegovina: Reconstruction of the existing water supply facilities and network in the City of Gradacac (central urban area) Project Name: Gradacac Water Supply Project EBRD Project ID: 45810 Country: Bosnia And Herzegovina Client...

Finansijski izvještaj za 2019. godinu

-Inkome statement -Balance sheet -Statement of cash flows  

RADOVI NA IZRADI SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA U JUŽNOM DIJELU GRADAČCA

U skladu sa SEP -poglavlje 5 :Program uključivanja interesnih grupa, tačka 5,4. Planirani alati informisanja i komunikacije a s ciljem potpunog ostvarivanja učešća identificiranih interesnih grupa za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja, kao  eksternu interesnu grupu, obavještavamo vas o...

Predložene objave