Izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac

U sklopu projekta „ Vodosnabdijevanja Gradačac“  ( koji podrazumjeva  izgradnju vodovodne mreže u južnom dijelu općine Gradačac, rekonstrukcija dijela gradske azbestno-cementne vodovodne mreže i  proširenje kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac,kao i rekonstrukciju prečistača otpadnih voda u Gradačcu ), započeti su radovi  na proširenju kanalizacione mreže u  naseljima Ledenice Gornje i Ledenice Donje.

 

Napominjemo da gore spomenuti radovi (kanalizaciona mreža u  naseljima Ledenice Gornje i Ledenice Donje)  su finansirani  grant sredstvima od  strane donatora Švedske SIDA-e  (Švedska agencija za medjunarodni  razvoj i saradnju) uz administraciju Evropske banke za obnovu i razvoj(EBRD).

Planirano je izgraditi novih 17,5 km kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac a vrijednost radova je 3.123.528 KM.  Oprema koja će se ugraditi u kanalizacione sisteme je jedna od najsavremenijih koje se trenutno nalaze na tržištu.