TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE SOFTVERSKIH RJEŠENJA ZA POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM...

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE SOFTVERSKIH RJEŠENJA ZA POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM I MODULA ZA OBRAČUN I NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA  

Obnova i proširenje kanalizacijskog sistema Gradačac

Invitation For Tenders - Single Stage: Bosnia And Herzegovina: Reconstruction And Expansion Of Sewerage System Title: Bosnia And Herzegovina: Reconstruction and expansion of sewerage system Project Name - Gradacac Water Supply Project Country - Bosnia And Herzegovina Business Sector...

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.  

Plan javnih nabavki za 2019.

  - Plan javnih nabavki za 2019.  

Objavljen tender – Projekat vodosnabdijevanja Gradačac

Title: Bosnia And Herzegovina: Gradacac Water Supply Project Project Name - Gradacac Water Supply Project Country - Bosnia And Herzegovina Business Sector - Municipal and Environmental Infrastructure Project ID - 45810 Tender Exercise No. - 6130578 Tender Exercise Title -...

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Plan javnih nabavki za 2018. godinu 

Javna licitacija

  JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. GRADAČAC Broj:02/1-739/19 Datum,14.05.2019.godine     Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o ponovnom pokretanju procedure prodaje vozila putem javne licitacije, broj: 01/1-20-9/19-NO od 08.05.2019 godine, JP“Komunalac“d.d.-Gradačac objavljuje:     JAVNU  L I C I T A C I J U o prodaji...

Prva izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu

- Prva izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu  

Produžen rok za podnošenje prijava za T1

Title: Bosnia And Herzegovina: Gradacac Water Supply Project Project Name - Gradacac Water Supply Project Country - Bosnia And Herzegovina Business Sector - Municipal and Environmental Infrastructure Project ID - 45810 Tender Exercise No. - 6130578 Tender Exercise Title -...

Izmjena-dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: II (druga) izmjena-dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu    

Predložene objave