TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE SOFTVERSKIH RJEŠENJA ZA POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM I MODULA ZA OBRAČUN I NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE SOFTVERSKIH RJEŠENJA ZA POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM I MODULA ZA OBRAČUN I NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA