JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

– Plan javnih nabavki za 2018. godinu