Produžen rok za podnošenje prijava za T1

Title: Bosnia And Herzegovina: Gradacac Water Supply Project Project Name - Gradacac Water Supply Project Country - Bosnia And Herzegovina Business Sector - Municipal and Environmental Infrastructure Project ID - 45810 Tender Exercise No. - 6130578 Tender Exercise Title -...

Objavljene 4 odluke

  - Usluga baždarenja vodomjera - Nabavka vodovodnog materijala - Nabavka vodovodnog materijala 2  

Plan javnih nabavki za 2019. godinu, IV izmjena

-Plan javnih nabavki za 2019. godinu, IV izmjena  

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE SOFTVERSKIH REŠENJA ZA PIS I MODULA...

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE SOFTVERSKIH REŠENJA ZA PIS I MODULA ZA OBRAČUN I NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA - PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI  

Izmjene/dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Izmjene/dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu  

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.  

Javna licitacija

  JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. GRADAČAC Broj:02/1-739/19 Datum,14.05.2019.godine     Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o ponovnom pokretanju procedure prodaje vozila putem javne licitacije, broj: 01/1-20-9/19-NO od 08.05.2019 godine, JP“Komunalac“d.d.-Gradačac objavljuje:     JAVNU  L I C I T A C I J U o prodaji...

Druga izmjena plana javnih nabavki

-Druga izmjena plana javnih nabavki    

Peta izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu

-Peta izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  

Predložene objave