A+ R A-

Predstavnici EBRD-a posjetili Komunalac

Danas su predstavnici EBRD-a posjetili Komunalac d.o.o. Gradačac sa ciljem uvida u poslovne knjige, trenutnog stanja, finansijeske izvještaje,  te obilaska postrojenja prečistača otpadnih voda i vodovoda Okanovići, a sve u cilju formiranja mišljenja i davanja saglasnosti na odobrenje kreditnih sredstava Općini Gradačac kojim bi se pored vodovoda Domažić finasirala izgradnja sekundarne vodovodne mreže i prečistača otpadnih voda koje su u ingrenciji Komunalca.


Direktor Komunalaca, gospodin Damir Okanović, zajedno sa predstavnicima EBRD-a i konsultanske kuće SWECO veći dio procjene proveli su na terenu kako bi na licu mjesta predočili probleme koji bi trebali biti riješeni odobrenim sredstvima EBRD-a.

OBAVJEŠTENJA

Objavljen tender - Projekat vodosnabdijevanja Gradačac

Title: Bosnia And Herzegovina: Gradacac Water Supply Project
Project Name - Gradacac Water Supply Project
Country - Bosnia And Herzegovina
Business Sector - Municipal and Environmental Infrastructure
Project ID - 45810
Tender Exercise No. - 6130578
Tender Exercise Title - Expansion of water supply system- Construction
of Well field; Pumping station and Pressure pipeline
Client Name - Goverment of Bosnia and Herzegovina
Type of Notice - Invitation for Tenders - Single Stage
Nature of Procurement - Works

Opširnije...

Otkazana 22. vanredna skupština JP Komunalac d.d. Gradačac

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

- Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta (PDF)

Obavijest o sazivu 22.(vanredne) skupštine JP Komunalac d.d. Gradačac

Nadzorni odbor JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

- Obavještenje o sazivu 22. (vanredne) skuštine JP Komunalac d.d. Gradačac (PDF)

Izabran najpovoljniji ponuđač za transport sa utovarom otpada u 2017.godini

JP Komunalac d.d. Gradačac donijelo je:

- Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za transport sa utovarom otpada u 2017.godini

                                                                  Copyright ©2014 Komunalac d.d. Gradačac