OBAVJEŠTENJE O RADU NA DANE PRAZNIKA

Obaviještavamo korisnike usluge odvoza smeća da JP “Komunalac” dd Gradačac
neće raditi u dane praznika 01. i 02.05.2024. godine ali će poslije
praznika odvući otpad koji ne bude odvežen u dane praznika 01. i
02.2024. godine i ujedno čestita prvomajske praznike svim korisnicima
naših usluga!