Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodomjera LOT-1 , vodomjera 3/4

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku LOT-2 nabavka vodomjera C klase sa radio modulom