Analiza vode

Komunalac Gradačac – Izvještaj (14.02.2024)

-Mikrobiološka analiza vode 13.02.2024. 4

-Mikrobiološka analiza vode 20.02.2024. 4

-Mikrobiološka analiza vode 05.03.2024. 4

-Mikrobiološka analiza vode 27.02.2024. 4

-Mikrobiološka analiza vode 14.03.2024. 4

-Fizičko – hemijska analiza 19.03.2024. 2