Raspored odvoza smeća u dane Bajramskih praznika

JP”Komunalac” dd G r a d a č a c Broj:02/1-545/24 Datum:08.04.2024. godine                                     Predmet: Obavijest

SRETAN 8. MART

Svim korisnicama i uposlenicama kao i svim ženama JP Komunalac DD Gradačac želi sretan 8. Mart.

K O N K U R S

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. G R A D A Č A C - Nadzorni odbor –   Broj: 01/1-8 /24-NO Datum, 16.02.2024.god.     Na osnovu člana 12.Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Sl.novine FBiH“ broj 8/05, 81/08, 22/09 , 109/12 i 89/18)...

Obavještenje o odvozu šljake

Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza šljake da ukoliko nisu do sada izmirili svoje obaveze iz ugovora (član 4.- druga rata) da iste izmire, kako ne bismo od 15.01.2024. godine doveli u pitanje nastavak realizacije ugovora...

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

-Plan javnih nabavki za 2023. godinu  

Predložene objave