Objava 6 odluka

-Odluka o poništenju postupka javne nabavke hlora i atestiranja boca

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku higijensko potrošnog materijala

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku repariranih i novih tonera

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja putničkih i privrednih vozila

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kancelarijskog materijala i inventara

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga analize otpadne vode