Poništenje javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa

-Poništenje javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa