Obavijest korisnika usluge pijace

Obavještavamo korisnike usluge pijace na malo kojom upravlja JP Komunalac DD ( zelena pijaca i buvljak do nje) da dana 20.09.2019. godine nećemo organizovati pijacu na buvljaku do daljnjeg iz razloga što korisnici te pijace još nisu obezbijedili potrebnu dokumentaciju odnosno Rešenje o odobrenju obavljanja trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice kojom on stiče svojstvo trgovca pojedinca. Rešenje donosi nadležni organ (grad).

-Obavijest