Odluka i obavještenje o sazivanju 28. vanredne Skupštine JP Komunalac dd Gradačac

– Odluka i obavještenje o sazivanju 28.vanredne Skupštine JP Komunalac dd Gradačac