Obavijest građanima, korisnika vodnih usluga: Zaštitite vodomjere!

Obavještavamo građane, korisnike vodnih usluga, kako zbog mogućnosti dolaska iznimno niskih temperatura,postoji opasnost od smrzavanja i oštećenja vodovodnih instalacija i vodomjera. Što se manje troši voda to je opasnost od smrzavanja veća. Stoga je potrebno zaštititi vodovodne instalacije, prvenstveno okno vodovodnog priključka i vodomjer, kao i objekte koji se ne koriste te negrijani objekti, kao što su garaže i drugo. Ukoliko je moguće, najbolje je preko zime ispustiti vodu iz takvih, hladnoći izloženih instalacija.

Vodomjerno okno najbolje je zaštititi tako da se uz zidove okna, te ispod poklopca postavi kruti izolacijski materijal poput stiropora ili sličnog materijala, a oko samog vodomjera i ventila može se staviti rastresiti izolacijski materijal.