Odluka javnih nabavki

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku guma sa vulkanizerskim uslugama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje vozila  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga ispitivanja funkcionalnosti bunara  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga održavanja i nadogradnje softverskih rešenja  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  - Usluga deponovanja komunalnog otpada  

Dvije odluke

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za rekonstrukciju i proširenje vodovodne i kanalizacione mreze -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku revizionih okana za proširenje kanalizacione mreže  

Objava dvije odluke

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponjuđača za nabavku trimera, silika i rezervnih dijelova za trimere -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rasutog građevinskog materijala  

Objava tri odluke komisije za javne nabavke

-Odluka o poništenju popstupka javne nabavke usluga servisiranja pumpi i mješalica na prečistaču otpadnih voda -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vodomjera -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge servisiranja pumpi  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku trimera, silika i dijelova za trimere -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cvijeća  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornih vozila

  - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornih vozila  

Predložene objave