Odluka o poništenju postupka javne nabavke

  JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga servisiranja kompresora niskog pritiska  

Objavljene dvije odluke (nabavka stolarije i rasutog građevinskog materijala)

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stolarije - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rasutog građevinskog materijala  

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja  

Objavljene 4 odluke

  - Usluga baždarenja vodomjera - Nabavka vodovodnog materijala - Nabavka vodovodnog materijala 2  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga za osiguranje radnika  

Objave javnih nabavki

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga osiguranja vozila -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda vozila  

Objavljeno 5 odluka

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka, analiza odpadne vode - Odluka, kancelarijski materijal - Odluka, analiza vode - Odluka, nabavka koagulanata i flokulanata - Odluka, sitini alat - Odluka, obrasci  

Predložene objave