Objavljene 4 odluke

  - Usluga baždarenja vodomjera - Nabavka vodovodnog materijala - Nabavka vodovodnog materijala 2  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme  

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

  JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  

Objavljeno 5 odluka

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka, analiza odpadne vode - Odluka, kancelarijski materijal - Odluka, analiza vode - Odluka, nabavka koagulanata i flokulanata - Odluka, sitini alat - Odluka, obrasci  

Objavljene dvije odluke (nabavka stolarije i rasutog građevinskog materijala)

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stolarije - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rasutog građevinskog materijala  

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja  

Objavljene 4 odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenesko potrošnog materijala - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga osiguranja vozila - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga tehničkog pregleda vozila - Odluka o...

Objavljene 3 odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za servisiranje kompresora.. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sezonskog cvijeća... - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za servisiranje PPA,hidrantske mreže i obuka uposlenika..

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  - Usluga deponovanja komunalnog otpada  

Predložene objave