Odluka o poništenju postupka javne nabavke

 

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

– Odluka o poništenju postupka javne nabavke