Objava dvije odluke

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponjuđača za nabavku trimera, silika i rezervnih dijelova za trimere

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rasutog građevinskog materijala