Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga održavanja i nadogradnje softwera.

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga ćišćenja kancelarijskih prostorija.