Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge mehaničkog održavanja i servisiranja teretnih vozila u toku 2021. godine