Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga održavanja i nadogradnje softverskih rešenja

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga čišćenja kancelarijskih prostorija