Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga servisiranja i remonta pumpi

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodomjera