Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku sezonskog cvijeća 

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga servisiranja putničkih i privrednih vozila

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku materijala i dijelova za eletroodržavanje

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku rasutog građevinskog materijala