Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodovodnog materijala preko 2 cola

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodovodnog materijala do 2 cola