Objavljene 3 odluke

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja i servisiranja teretnih vozila

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vodomjera

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme