Objava odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Objava o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku posuda za smeće