OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU 38. (REDOVNE) SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA “KOMUNALAC” D.D. GRADAČAC

-OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU 38. (REDOVNE) SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA “KOMUNALAC” D.D. GRADAČAC