Obavijest korisnicima o radu za praznik

Obavještavamo cijenjene korisnike naših usluga da će na dan 31.12.2018.godine blagajna JP“Komunalac“dd Gradačac raditi do 11,00 sati zbog popisa i prilagođavanja radnom vremenu banaka za taj dan.

Takođe podsjećamo naše korisnike da sve eventualne kvarove na vodovodnim instalacijama koje su u našoj nadležnosti, kao i druge reklamacije za vrijeme novogodišnjih praznika, mogu prijaviti na dežurni telefon:

035-817-266.

Ovim putem svim našim korisnicima i poslovnim partnerima kao i ostalim građanima i privrednim subjektima želimo sretnu i uspješnu 2019.godinu!

Direktor

Okanović Damir s.r.

 

– Obavijest korisnicima o radu za praznik