Godišnji izvještaji za 2020. godinu

-Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. – Vijeće

-Bilans uspjeha 31.12.2020.

-Bilans stanja 31.12.2020.

-Izvještaj o gotovinskim tokovima 31.12.2020.

-Audit of Financial Statements at 31 December 2020

-Income statement 31.12.2020.

-Balance sheet 31.12.2020.

-Statement of cash flows 31.12.2020.