Godišnji finansijski izvještaji 31.12.2021

-Bilans stanja na dan 31.12.2021.

-Bilans uspjeha za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.

-Izvještaj o gotovinskim tokivima – direktna metoda od 01.01.2021. do 31.12.2021.

-Izvještaj o radu i poslovanju za 2021.

-Balance sheet 31.12.2021.

-Income statement 01.01.2021. – 31.12.2021.

-Statement of cash flows 31.12.2021.

-Audit of Financial Statements at 31 December 2021