Polugodišnji finansijski izvještaji 30.06.2021.

-Bilans stanja na dan 30.06.2021.

-Balance sheet 30.06.2021.

-Bilans uspjeha za period 01.01.2021. do 30.06.2021.

-Income statement 01.01. 30.06.2021

-Izvještaj o gotovinskim tokovima – direktna metoda od 01.01.2021. do 30.06.2021.

-Statement of cash flows 30.06.2021.