Polugodišnji finansijski izvještaji 2018.-2019.

-Bilans stanja 30.06.2018.

-Balance sheet 30.06.2018.

-Income statement 01.01.-30.06.2018.

-Cash flow statement 30.06.2018.

Izvještaj o gotovinskim tokovima 30.06.2019.

-Bilans stanja 30.06.2019.

Bilans uspjeha 01.01.-30.06.2019.

-Cash flow statement 30.06.2019.

-Balance sheet 30.06.2019.

-Income statement 01.01.-30.06.2019.

-Izvještaj o gotovinskim tokovima 30.06.2018.

-Bilans uspjeha 01.01.-30.06.2018.