O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 19.05.2020.

Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u sljedećim danima će biti zatvorene ulice prema spisku u nastavku: od 22:00 (utorak, 19.05.2020.g.)     do 05:00 (srijeda, 20.05.2020.g.), Šehida, Nenavište, Gradina, Hadžiefendijina, Narodnog fronta, Hazna, Mustafe Novalića, dio 1.bataljona, 25....

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 18/05/2020

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 18/05/2020   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u periodu od 22:00, 18/05/2020.g.     do 05:00, 19/05/2020.g., će biti zatvorene sljedeće ulice: Kadić Mahala, Varoška, Siniše Mlinarevića, Reufa Huseinagića, Ibrahima...

OBAVIJEST KVAR NA BUNARU B3

O B A V I J E S T KVAR NA BUNARU B-3 U poslijepodnevnim satima je došlo do kvara pumpe na bunaru B-3 na gradskom izvorištu Okanovići zbog čega je vodosnabdijevanje korisnika otežano. JP “Komunalac”...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 15.05.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u sljedećim danima će biti zatvorene ulice prema spisku u nastavku: od 22:00 (petak, 15.05.2020.g.)     do 05:00 (subota, 16.05.2020.g.), Kadić...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 14/05/2020

Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u periodu od 22:00, 14/05/2020.g.     do 05:00, 15/05/2020.g., će biti zatvorene sljedeće ulice: Požaričkih branilaca, Kikići, Željeznička, Požarička, Diren, 6. bataljona, Bosanskih gazija, Udarnička, Čelikovača, Gradačačkih brigada, 16. Muslimanske brigade, dio Raifa...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 13/05/2020

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 13/05/2020   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u periodu od 21:30, 13/05/2020.g.     do 05:00, 14/05/2020.g., će biti zatvorene sljedeće ulice: Šehida, Nenavište, Gradina, Hadžiefendijina, Narodnog fronta, Hazna, Mustafe...

OBAVIJEST ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 12.05.2020.

Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u periodu od 21:00, 12/05/2020.g.     do 05:00, 13/05/2020.g., će biti zatvorene sljedeće ulice: Kadić Mahala, Varoška, Siniše Mlinarevića, Reufa Huseinagića, Ibrahima Kapetanovića, dio 6. aprila, dio 7. bataljona,  Titova, dio Josipa Šibera, ...

Obavijest za korisnike vodosnabdijevanja

Poštovani Obzirom na posljednjih nekoliko vrlo loših godina u hidrološkom smislu odnosno nedostatku padavina, nivo vode na gradskom izvorištu Okanovići snižen je za oko 3,5 m od aprila 2016 godine do danas. U posljednja dva mjeseca...

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja

-Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu  

Obavještenje o radu pijace

U sklopu obavijesti o radu pijace, federalni štab civilne zaštite je dana 29.04.2020. godine donio Naredbu broj 12-40-6-148-154/20, kojom je naređena obustava rada svih djelatnosti u shopping-tržnim centrima na području Federacije BiH (izuzimajući trgovine...

Predložene objave