Dvije odluke

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za rekonstrukciju i proširenje vodovodne i kanalizacione mreze

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku revizionih okana za proširenje kanalizacione mreže