OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU 40. (VANREDNE) SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA KOMUNALAC D.D. GRADAČAC

-OBAVJEŠTENJE